3
gru

Miejsce pamięci

"Aby człowiek wiedzial dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi" (Norman Davies)

Stowarzyszenie "Razem dla Nikiszowca" mając na uwadze jubileusze osiedla i kopalni, postanowiło uhonorować tragicznie zmarłych górników kopalni "Giesche" - "Wieczorek" zamieszkałych na obszarze dawnej gminy Janów od 1913  do czasów obecnych.

Po uzyskaniu akceptacji zamierzenia przez mieszkańców, przystąpiono do sporządzania list  tragicznie zmarłych pracowników. Materiałem źródłowym  od początków istnienia osiedla  były  księgi metrykalne janowskiej parafii przechowywane  w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach.  Odczytanie wpisów w księgach  z tamtych lat sprawiało mam wiele trudności  ze względu na ręczny zapis  i to częściowo w języku niemieckim, a także niejednorodny  ich charakter . Zdajemy sobie sprawę z możliwości popełnionych błędów tak w samych zapisach jak i naszej interpretacji  oraz ograniczenia list do  grona osób przynależnych do kościoła rzymsko - katolickiego.

4 grudnia 2011 roku, po trzech latach przygotowań, odsłonięto Miejsce Pamięci. Ten wyjątkowy memoriał ukazuje historię osiedla przez pryzmat tragicznych wydarzeń w  tutejszej kopalni w okresie 100 lat  istnienia  osiedla i parafii. Myślą przewodnią projektu jest  uhonorowanie mieszkańców  - górników, którzy zginęli podczas pracy, a także naturalne wkomponowanie
w przestrzeń osiedla nowych, ważnych i poruszających treści.
Sama ekspozycja składa się z 355 granitowych tabliczek zamontowanych na ceglanym murze okalającym kościół  św. Anny w Nikiszowcu. Każda kamienna płytka symbolizuje jedno nagle przerwane życie, każda z nich jest identyczna- nie ma rozróżnienia  pochodzenia  czy  narodowości - tak  jak wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci.

Projekt architektoniczny memoriału powstał w pracowni Konior Studio pod kierunkiem znanego architekta Tomasza Koniora.
Prace kamieniarskie wykonał zakład Kamieniarstwo - Korzekwa z Janowa.
Prace konserwatorskie  muru, wg wskazań Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadziła  firma Projektowo- Budowlana - Konior Sp. J.
Obsadzenie Miejsca Pamięci zielenią wykonano we własnym zakresie.
Nieocenioną   pomoc w realizację projektu wniósł Katowicki Holding Węglowy S.A., w którego strukturach od blisko 20 lat znajduje się kopalnia "Wieczorek".

Do całkowitego ukończenia obiektu pozostało:
- zabezpieczenie muru przed zamakaniem i zabrudzeniem ,
- instalacja oświetlenia architektonicznego.


Miejsce Pamięci 
ma charakter otwarty; z chwilą ujawnienia kolejnych, udokumentowanych  nazwisk tragicznie zmarłych górników można w nim umieścić następne imienne płytki.

Po prawej stronie zamieszczamy  fotografie ekspozycji, a poniżej zweryfikowane informacje o  poległych w wypadkach pracownikach kopalni, których nazwiska zamieszczono  na  murze przy placu kościelnym w Nikiszowcu.

lp razem Rok Lp Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Wiek Data zgonu
1 1913 1 Hudzikowski Hugon Janów 77 09.03.1913
2 2 Wojciechowski Peter Wilhelmina 45 05.10.1913
3 1914 1 Bialas Ludwik Giszowiec 31 17.01.1917
4 2 Jyrsz Johann Janów 45 17.10.1914
5 1915 1 Kożlik Franz Nikiszowiec 35 15.09.1915
6 2 Knappik Anton Nikiszowiec 19 14.12.1915
7 1916 1 Pohl Johann Giszowiec 41 21.06.1916
8 1917 1 Miesler Józef Janów 35 25.03.1917
9 2 Palka Antoni Nikiszowiec 42 19.04.1917
10 3 Langer Wilhelm Janów 29 27.07.1917
11 4 Kowalski Paweł Giszowiec 21 21.08.1917
12 5 Gierlotka Adam Janów 46 23.10.1917
13 6 Bistroń Paweł Nikiszowiec 37 24.10.1917
14 1918 1 Klimczok Franciszek ( junior) Nikiszowiec 29 12.04.1918
15 2 Ogiermann Moritz Nikiszowiec 26 27.07.1918
16 3 Makosz Roman Nikiszowiec 30 13.10.1918
17 4 Kurek Paweł Stawiska 18 27.10.1918
18 5 Mischka Franc Giszowiec 36 06.11.1918
19 6 Stolarz Johann Nikiszowiec 43 13.11.1918
20 1919 1 Halena Józef Nikiszowiec 52 27.01.1919
21 2 Magdziorz Teodor (junior) Janów 31 10.07.1919
22 3 Kroczek Wilhelm Janów 17 20.07.1919
23 4 Szelong Józef Nikiszowiec 57 17.05.1919
24 5 Mentyk Johann Nikiszowiec 34 11.05.1919
25 6 Heller Ryszard Janów 16 21.05.1919
26 7 Swadźba Teofil Nikiszowiec 17 07.07.1919
27 8 Dłucik Paweł Janów 44 19.08.1919
28 9 Lubina Franciszek Nikiszowiec 31 09.10.1919
29 10 Czypionka Jan Janów 47 01.11.1919
30 11 Janek Ludwik Nikiszowiec 38 12.11.1919
31 12 Bromm Paul Nikiszowiec 42 23.11.1919
32 13 Moll Paweł Nikiszowiec 20 13.12.1919
33 14 Zahlov Ryszard Giszowiec 14 18.12.1919
34 1920 1 Kowolik Edward Giszowiec 19 11.01.1920
35 2 Drozdek H. Nikiszowiec 46 20.10.1920
36 3 Matuszek Maria( zd. Szeja) Janów 37 07.03.1920
37 4 Głombek Józef Giszowiec 40 12.07.1920
38 1921 1 Świtała Paweł Nikiszowiec 21 03.01.1921
39 2 Kocur Rajmund Giszowiec 16 05.01.1921
40 3 Pollak Paweł Janów 32 09.04.1921
41 4 Brzóska Wilhelm Giszowiec 44 27.05.1921
42 5 Simura Jan Giszowiec 35 22.06.1921
43 6 Jesz Piotr Nikiszowiec 36 23.06.1921
44 7 Haniok Ignacy Nikiszowiec 28 30.06.1921
45 8 Vogtmann Robert Nikiszowiec 54 09.11.1921
46 9 Sizalewski Piotr Nikiszowiec 27 10.11.1921
47 10 Poloczek Edmund Giszowiec 24 18.12.1921
48 1922 1 Sobotta Józef Nikiszowiec 32 15.02.1922
49 2 Kubica Filip Nikiszowiec 22 02.04.1922
50 3 Palluch Konrad Nikiszowiec 14 14.06.1922
51 4 Wolny Ryszard Giszowiec 22 23.07.1922
52 5 Szeja Paweł Janów 49 22.10.1922
53 1923 1 Witeczek Wojciech Giszowiec 20 03.01.1923
54 2 Łajuk Jurko Janów 23 16.09.1923
55 3 Papierz Jan Giszowiec 34 20.11.1923
56 4 Gajdzik Roman Giszowiec 27 02.12.1923
57 1924 1 Gondzik Wojciech Janów 44 13.03.1924
58 2 Kutz Klemans Nikiszowiec 55 04.06.1924
59 3 Synowiec Adam Nikiszowiec 22 25.11.1924
60 4 Dawid Piotr Nikiszowiec 36 26.11.1924
61 5 Bujar Józef Giszowiec 16 03.12.1924
62 1925 1 Sułowicz Walenty Janów 32 07.02.1925
63 2 Mnich Alojzy Giszowiec 22 28.04.1925
64 3 Galma Robert Nikiszowiec 50 08.05.1925
65 4 Ballon Tomasz Janów 23 16.05.1925
66 5 Gondzik Augustyn Giszowiec 29 09.06.1925
67 1926 1 Holeczek Józef Giszowiec 48 28.02.1926
68 2 Bock Filip Giszowiec 44 28.02.1926
69 3 Kowalski Wiktor Janów Miejski 26 28.02.1926
70 4 Solich Karol Nikiszowiec 27 20.04.1926
71 5 Droździak Kacper Giszowiec 39 27.04.1926
72 6 Pularzyk Franciszek Nikiszowiec 38 04.07.1926
73 7 Kucz Józef Janów 42 04.10.1926
74 8 Gwiczok Bronisław Giszowiec 26 09.11.1926
75 1927 1 Kusz Stefan Giszowiec 41 29.04.1927
76 2 Siebierla Antoni Giszowiec 33 21.06.1927
77 3 Czajor Józef Nikiszowiec 45 25.08.1927
78 4 Mendera Rudolf Janów 28 10.11.1927
79 1928 1 Skupin Wilhelm Giszowiec 41 25.02.1928
80 2 Barborka Tomasz Giszowiec 17 02.06.1928
81 3 Palka Hugon Nikiszowiec 27 16.08.1928
82 4 Wróbel Augustyn Nikiszowiec 30 14.09.1928
83 5 Synowiec Franciszek Nikiszowiec 30 23.11.1928
84 1 Cieśla Wiktor Giszowiec 54 23.02.1919
85 2 Kowolik Eryk Giszowiec 16 14.05.1929
86 3 Mitręga Teodor Janów 36 25.06.1929
87 4 Bryzek Konrad Nikiszowiec 32 25.06.1929
88 5 Szary Robert Nikiszowiec 25 25.06.1929
89 6 Rothe Karol Nikiszowiec 29 24.08.1929
90 7 Mutke Paweł Nikiszowiec 55 04.10.1929
91 8 Plewnia Nikiszowiec b.danych 04.10.1929
92 9 Musialik Alojzy Nikiszowiec 34 11.10.1929
93 10 Haśnik Józef Janów 30 05.11.1929
94 1930 1 Krupa Wilhelm Nikiszowiec 22 22.05.1930
95 2 Stolar Wiktor Janów 34 20.06.1930
96 3 Wysocki Paweł Nikiszowiec 45 23.08.1930
97 1931 1 Magdziorz Jan Nikiszowiec 41 10.08.1931
98 2 Czech Jerzy Giszowiec 25 17.12.1931
99 1932 1 Niespor Aleksander Nikiszowiec 44 08.01.1932
100 2 Habryka Ludwik Paweł Nikiszowiec 32 14.02.1932
101 3 Psota Paweł Janów 24 08.09.1932
102 4 Mzyk Karol Janów 46 08.09.1932
103 5 Maślorz Antoni Nikiszowiec 39 08.09.1932
104 6 Kurzola Jan Giszowiec 38 08.09.1932
105 7 Scholtz Helmut Nikiszowiec 22 12.09.1931
106 1933 1 Zielosko Jan Nikiszowiec 47 07.09.1933
107 2 Sansała Wincenty Giszowiec 25 07.09.1933
108 3 Knapik Wilhelm Nikiszowiec 49 16.12.1933
109 1936 1 Mondry Konrad Nikiszowiec 28 14.07.1936
110 2 Wolny Jan Giszowiec 48 30.11.1936
111 1937 1 Skrzywan Michał brak danych 37 29.01.1937
112 2 StachWilhelm Janów 34 19.04.1937
113 3 Sacher Karol Nikiszowiec 19 05.05.1937
114 4 Król Józef Nikiszowiec 42 04.07.1937
115 5 Dróżdż Konrad Janów 40 23.08.1937
116 6 Truch Franciszek Giszowiec 34 23.08.1937
117 7 Nowak Marcin Nikiszowiec b.danych 03.12.1937
118 8 Meier Franciszek Kolonia Zuzanna 36 30.12.1937
119 9 Kocyba Józef Nikiszowiec 33 30.12.1937
120 10 Oleś Ryszard Nikiszowiec 30 30.12.1937
121 1938 1 Krzoska Wiktor Nikiszowiec b.danych 30.01.1938
122 2 Ulbrich Karol Nikiszowiec 47 22.02.1938
123 3 Pluta Karol Nikiszowiec 30 28.07.1938
124 1939 1 Mol Paweł Nikiszowiec 31 18.07.1939
125 1940 1 Richter Ferdynand Nikiszowiec 22 29.03.1940
126 2 Figura Jerzy Nikiszowiec 15 07.05.1940
127 3 Nagi Klemens Janów 35 23.05.1940
128 4 Olesiński Reinhold Janów 29 19.07.1940
129 5 Kochanecki Alfred Kolonia Zuzanna 39 18.10.1940
130 6 Marciniak Johann Janów 44 13.11.1940
131 1941 1 Kurzok Teofil Giszowiec 19 20.04.1941
132 2 Hornik August Nikiszowiec 40 30.10.1941
133 1942 1 Melnik Michał Nikiszowiec 49 11.03.1942
134 2 Skórok Emanuel Nikiszowiec 29 08.09.1942
135 3 Korus Anton Nikiszowiec 39 07.09.1942
136 4 Zagrodnik Wilhelm Nikiszowiec 55 14.11.1942
137 5 Bujok August Giszowiec 55 14.11.1942
138 6 Dudzik Paweł Nikiszowiec 47 14.11.1942
139 7 Pech Moris Nikiszowiec 43 14.11.1942
140 8 Ziobro Max Janów 30 14.11.1942
141 9 Lucka Georg Janów 21 14.11.1942
142 10 Bożek Wilhelm Mysłowice 26 14.11.1942
143 11 Horazin Wilhelm Brzezinka 38 14.11.1942
144 12 Mitz Franciszek brak danych 19 14.11.1942
145 13 Maj Ignacy brak danych b.danych 14.11.1942
146 14 Czochan Alfred Mysłowice 24 14.11.1942
147 15 Krysa Wojciech brak danych 38 14.11.1942
148 1943 1 Szołtysek Antoni Janów 40 13.03.1943
149 2 Bednorz Alfred Nikiszowiec 39 25.03.1943
150 1945 1 Muster Maksymilian Katowice 50 25.01.1945
151 2 Stajer Franciszek Katowice 39 25.01.1945
152 3 Breger Izydor Katowice 62 25.01.1945
153 4 Mandrela Antoni Nikiszowiec 57 21.03.1945
154 5 Spodzieja Wilhelm Giszowiec 29 18.05.1945
155 6 Plasuda Józef Katowice 58 26.06.1945
156 7 Stechlik Tadeusz Janów 39 30.06.1945
157 8 Smętek Maksymilian Giszowiec 35 27.07.1945
158 9 Mania Teodor Nikiszowiec b.danych 07.08.1945
159 10 Breitsprecher Eryk jeniec 41 20.08.1945
160 11 Kreta Klara Janów 29 23.09.1945
161 12 Sornek Jan Janów 39 09.11.1945
162 1946 1 Barowy Ryszard Nikiszowiec 45 28.05.1946
163 2 Głogowski Franciszek Chrzanów 23 31.05.1946
164 3 Odelga Brunon Szopienice 32 31.05.1946
165 4 Figiel Henryk Janów 51 18.10.1946
166 1947 1 Wiecheć Tadeusz Janów – obóz pracy 26 23.01.1947
167 2 Brzóska Wilhelm Giszowiec 32 15.02.1947
168 3 Danisz Paweł Dziećkowice 43 15.02.1947
169 4 Moll Piotr Giszowiec 43 15.02.1947
170 5 Malik Edward Mysłowice 36 15.02.1947
171 6 Musik Gerard Szopienice 41 15.02.1947
172 7 Figura Edward Giszowiec 42 15.02.1947
173 8 Hassa Stanisław Janów 27 15.02.1947
174 9 Kostka Alfons Nikiszowiec 31 15.02.1947
175 10 Pronobis Konrad Nikiszowiec 36 15.02.1947
176 11 Skolik Antoni Szopienice 41 15.02.1947
177 12 Wasser Józef Szopienice 26 15.02.1947
178 13 Wilczek Ernest Janów 20 15.02.1947
179 14 Piontek Jan Nikiszowiec 49 03.05.1947
180 15 Pasternak Wesner Janów-obóz pracy 33 07.09.1947
181 16 Zdrzałek Jerzy Mysłowice 29 26.09.1947
182 17 Kudła Antoni Giszowiec 36 20.11.1947
183 18 Rottner Kurt Janów – obóz pracy 43 22.05.1947
184 19 Schlöve Janów – obóz pracy 47 28.07.1947
185 1948 1 Bara Jan Nikiszowiec 62 09.06.1948
186 2 Długajczyk Klemens Nikiszowiec 58 13.05.1948
187 3 Skiba Ingacy Giszowiec 47 22.08.1948
188 4 Pietras Franciszek Janów 32 19.09.1948
189 5 Larysz Gerard Nikiszowiec 37 15.10.1948
190 1949 1 Romanek Alojzy Nikiszowiec 24 21.01.1949
191 2 Czypionka Alojzy Janów 38 28.01.1949
192 3 Materny Paweł Giszowiec 32 28.01.1949
193 4 Guzik Stefan Giszowiec 37 28.01.1949
194 5 Fragstein Józef Giszowiec 28 28.01.1949
195 6 Ernst Zenon Nikiszowiec-hotel 39 28.01.1949
196 7 Roguz Józef Nikiszowiec-hotel 24 28.01.1949
197 8 Wacławek Arnold Giszowiec 37 03.03.1949
198 9 Rurönt Heinz jeniec 35 24.04.1949
199 10 Klatzel Michal jeniec 24 24.04.1949
200 11 Golesny Józef Giszowiec 39 26.05.1949
201 12 Palmowski Władysław Nikiszowiec 17 11.081949
202 13 Seweryn Augustyn Nikiszowiec 35 20.08.1949
203 14 Nowak Henryk Nikiszowiec 15 28.09.1949
204 15 Michałowicz Franciszek Janów 20 17.12.1949
205 1950 1 Kajzer Edward Janów 39 10.03.1950
206 2 Rybok Paweł Szopienice 33 17.07.1950
207 1951 1 Korus Paweł Janów 51 03.01.1951
208 2 Surma Józef Nikiszowiec 29 01.02.1951
209 3 Jucha Tomasz Szopienice 47 14.02.1951
210 4 Grządziel Ludwik Szopienice 47 14.02.1951
211 5 Helwik Augustyn Szopienice 37 14.02.1951
212 6 Horst Stanisław Czarnowiec 33 21.02.1951
213 7 Szpyra Ludwik Janów 39 16.04.1951
214 8 Słodczyk Bernard Nikiszowiec 41 28.10.1951
215 9 Drzyzga Ludwik Janów 45 02.11.1951
216 1952 1 Matuszyk Bolesław Janów 57 06.06.1952
217 2 Kostka Ignacy Janów 59 26.06.1952
218 3 Bieroński Józef Giszowiec 31 29.07.1952
219 4 Dziadek Alojzy Janów 52 26.08.1952
220 5 Krawczyk Franciszek Nikiszowiec 49 01.10.1952
221 6 Zok Karol Nikiszowiec 44 05.11.1952
222 7 Stefański Antoni Nikiszowiec 53 15.11.1952
223 1953 1 Kura Emil Giszowiec 46 03.04.1953
224 2 Nowak Grzegorz Brzezinka 31 07.05.1953
225 3 Kloza Erwin Szopienice 18 08.05.1953
226 4 Pluta Stefan Nikiszowiec 39 29.06.1953
227 5 Palenta Władysław Giszowiec 53 06.08.1953
228 6 Stachom Bernard Szopienice 32 11.09.1953
229 7 Lauer Ginter Szopienice 19 21.10.1953
230 1954 1 Wyroba Józef Giszowiec 33 19.02.1954
231 2 Zmuda Ewald Mysłowice 25 07.04.1954
232 3 Chorosz Zdzisław Nikiszowiec 28 18.11.1954
233 4 Marzec Augustyn Giszowiec 37 18.11.1954
234 5 Błaszkiewicz Henryk Janów – obóz pracy 28 26.04.1954
235 6 Larysz Alojzy Nikiszowiec 46 01.08.1954
236 1955 1 Szydrzysko Paweł Giszowiec 27 13.01.1955
237 2 Waluga Maksymilian Janów 20 05.02.1955
238 3 Roskosz Jerzy Szopienice 32 07.03.1955
239 4 Cyroń Wiktor Nikiszowiec 67 24.03.1955
240 5 Bitner Paweł Janów 59 14.04.1955
241 6 Grzesik Gerard Nikiszowiec 35 21.06.1955
242 7 Nowak Rudolf Mysłowice 28 05.07. 1955
243 8 Dylong Karol Janów 44 06.09.1955
244 9 Kluska Teofil Nikiszowiec 47 02.09.1955
245 10 Jaroszewski Alfred Szopienice 30 05.12.1955
246 1956 1 Lasak Tadeusz Nikiszowiec Wojsko Polskie 24 13.02.1956
247 2 Mosler Franciszek Janów 52 12.06.1956
248 3 Uszok Lord Janów 22 09.07.1956
249 4 Sekuła Eugeniusz Janów 29 13.07.1956
250 5 Przybył Konstanty Janów 32 17.12.1956
251 1957 1 Kowalczyk Jan Nikiszowiec Dom Górnika 25 09.01.1957
252 2 Jelonek Józef Nikiszowiec Dom Górnika 2 43 14.04.1957
253 3 Flak Leonard Szopienice 26 07.06.1957
254 4 Rybok Wilhelm Nikiszowiec 42 11.06.1957
255 5 Heblik Erwin Nikiszowiec 28 09.11.1957
256 6 Jarnot Franciszek Janów 37 18.12.1957
257 1958 1 Pudełko Franciszek Szopienice 44 15.05.1958
258 2 Ozimek Wojciech Janów 69 29.05.1958
259 3 Grudzień Henryk Drochów Dolny 22 17.06.1958
260 4 Kołtun Czesław Nikiszowiec Dom Górnika 2 21 26.07.1958
261 5 Słotwiński Jan Nikiszowiec Dom Górnika 2 18 26.07.1958
262 1959 1 Sternal Wacław Kraków 21 12.02.1959
263 2 Tworzydło Antoni Szopienice kol. Amandy 47 25.09.1959
264 3 Kurek Wilhelm Szopienice 46 09.11.1959
265 4 Słoka Mieczysław Nikiszowiec Dom Górnika 31 28.12.1959
266 1960 1 Śliwa Arkadiusz Giszowiec 20 16.01.1960
267 2 Piwczyk Rudolf Katowice 28 26.05.1960
268 3 Kudziełka Rudolf Katowice 51 19.09.1960
269 4 Kozioł Mieczysław Szopienice 23 12.10.1950
270 5 Ruta Józef Janów 32 18.10.1960
271 1961 1 Bunczek Wiesław Nikiszowiec-Korea 19 20.02.1961
272 2 Pluciński Józef Tychy 30 27.05.1961
273 3 Różycki Roman Nikiszowiec Dom Górnika 2 19 28.10.1961
274 1962 1 Arciszewski Tadeusz Nikiszowiec Dom Górnika 1 21 31.01.1962
275 2 Świrkowski Ireneusz Chełm Lubelski 24 09.03.1962
276 3 Stachowski Roman Janów 38 30.07.1962
277 4 Sorek Ryszard Nikiszowiec 45 02.10.1962
278 5 Władziński Antoni Nikiszowiec Dom Górnika 2 30 23.10.1962
279 1963 1 Bartoń Józef brak danych 51 27.02.1963
280 2 Napieralski kazimierz Nikiszowiec 22 27.09.1963
281 3 Ćwielichowski Henryk Tychy 35 13.11.1963
282 1964 1 Migdoł Józef Nikiszowiec 43 13.06.1964
283 2 Cichoń Edmund Janów 52 13.06.1964
284 3 Dombek Walter Nikiszowiec 52 13.06.1964
285 4 Pawlas Karol Katowice 39 13.06.1964
286 5 Jasiński Józef Mysłowice 41 13.06.1964
287 6 Migdoł Karol Nikiszowiec 43 13.06.1964
288 7 Uszok Józef Nikiszowiec 49 13.06.1964
289 1965 1 Strzezik Jan Tychy 43 07.04.1965
290 2 Gembolis Aniela Janów 43 29.06.1965
291 3 Jans Henryk Janów 21 24.12.1965
292 1966 1 Zdziarski Stanisław Tychy 26 15.07.1966
293 2 Skiba Zygmunt Dom Górnika 27 13.07.1966
294 3 Paszko Czesław Tychy 36 30.09.1966
295 4 Brzóska Adolf Janów 26 31.12.1966
296 1967 1 Laszczyk Józef Tychy 31 20.02.1967
297 2 Palenta Antoni brak danych 39 18.06.1967
298 3 Olejniczak Józef Janów 27 30.10.1967
299 4 Robert Zygmunt Nikiszowiec 62 04.12.1967
300 1968 1 Tomski Paweł Nikiszowiec 37 05.06.1968
301 2 Balicki Jan Tychy 45 14.10.1968
302 1969 1 Siwek Józef Janów 37 29.09.1969
303 1970 1 Kula Henryk Janów 53 30.07.1970
304 2 Wiśniewski Leon Giszowiec 52 26.10.1970
305 1971 1 Niedźwiecki Fryderyk Nikiszowiec 57 16.01.1971
306 2 Kubulus Emil Tychy 33 06.03.1971
307 3 Małek Józef Kobiór 29 26.04.1971
308 4 Wesołek Gerard Janów 42 26.06.1971
309 5 Reis Henryk Nikiszowiec 26 29.07.1971
310 6 Kałużny Zygmunt Nikiszowiec 24 21.12.1971
311 1972 1 Jończyk Kazimierz Tychy 36 05.02.1972
312 2 Latusek Jerzy Janów 54 13.04.1972
313 1973 1 Zygmunt Waldemar brak danych 33 24.09.1973
314 1974 1 Ciążyński Rajmund Nikiszowiec 38 18.04.1972
315 1975 1 Pustelnik Ewald Tychy 39 25.05.1975
316 2 Tomczyk Ginter Mysłowice 32 22.08.1975
317 3 Teodorczyk Stanisław Janów 42 31.08.1975
318 1976 1 Szmyt Felicjan Janów 44 03.02.1976
319 1977 1 Herdzik Jan Janów 35 29.03.1977
320 2 Stotko Janusz Mysłowice 22 13.10.1977
321 3 Zacher Alfred Janów 34 18.12.1977
322 1978 1 Faltin Henryk Michałkowice 37 10.02.1978
323 2 Dudek Józef Lublin 37 16.03.1978
324 3 Więch Czesław Janów 37 11.08.1978
325 4 Fokt Wojciech Nikiszowiec Dom Górnika 3 24 18.08.1978
326 5 Gasz Henryk Mysłowice 41 03.10.1978
327 6 Krawczyk Jerzy Giszowiec 33 19.10.1978
328 1979 1 Maj Sławomir Nikiszowiec Dom Górnika 2 18 26.02.1979
329 1982 1 Nowakowski Piotr Janów 28 10.05.1982
330 1983 1 Wojtyczka Jan Giszowiec 38 08.02.1983
331 2 Polit Krzysztof Szopienice 20 08.02.1983
332 3 Korpik Stanisław Janów 26 15.02.1983
333 4 Witkowski Dariusz Katowice 27 19.06.1983
334 1984 1 Huchel Witold Nikiszowiec 31 24.10.1984
335 1986 1 Grabowski Jerzy Nikiszowiec 44 20.03.1986
336 1988 1 Brząkała Jerzy Tychy 26 20.08.1988
337 2 Stoszek Krzysztof Nikiszowiec 19 14.12.1988
338 1989 1 Czerwiński Stanisław Nikiszowiec Dom Górnika 3 22 25.02.1989
339 2 Niesyto Andrzej Nikiszowiec 35 08.05.1989
340 3 Gizicki Tomasz Łagiewniki Kościelne 27 05.06.1989
341 4 Szramek Egon Tychy 46 29.07.1989
342 1990 1 Fuchs Alfred Janów 48 17.01.1990
343 2 Kuta Franciszek Nikiszowiec Korea 29 25.05.1990
344 3 Rduch Werner Janów 47 08.05.1990
345 4 Zweiffel Marian Katowice 45 08.05.1990
346 5 Kujon Henryk Giszowiec 39 28.06.1990
347 1991 1 Michalak Marek Sosnowiec 28 18.05.1991
348 2 Radolak Edward Nikiszowiec 35 12.12.1991
349 1992 1 Niewiadomski Alojzy Świętochłowice 49 02.07.1992
350 1993 1 Lechwar Piotr Katowice 42 31.05.1993
351 1994 1 Miazga Józef Nikiszowiec 41 27.10.1994
352 1996 1 Stasiak Józef Katowice 36 17.02.1996
353 1999 1 Jagódka Zbigniew Szopienice 26 07.12.1999
354 2 Makosz Stefan Janów 42 11.12.1999
355 2003 1 Trojan Jan Janów 38 28.08.2003
356 2009 1 Grzywna Ryszard Sosnowiec 44 18.02.2009
357 2010 1 Chartuniewicz Mariusz Mysłowice 32 01.07.2010
358 2 Celej Marcin Nikiszowiec Korea 28 09.09.2010
359 2011 1 Raźniak Mirosław Sosnowiec 54 08.01.2011
360 2012 1 Bochenek Paweł brak danych 42 16.05.2012

 

Polecamy również przeczytanie wpisu WARTO DZIAŁAĆ

Niedawno dostaliśmy bardzo poruszający list, który doskonale pokazuje dlaczego robimy to co robimy i dlaczego warto to robić. Poniżej, za zgodą Autora publikujemy pełną jego treść. Dziękujemy za ciepłe słowa!

Link: WARTO DZIAŁAĆ

 

*Aktualizacja dnia 05-12-2016

Back to Top