18
paź

Chwila zadumy - kościół św. Anny

W nawiązaniu do cyklu o punktach trasy turystycznej biegnącej przez naszą dzielnicę, zapraszamy na kolejną porcję informacji. Pozostajemy w centralnym punkcie Nikiszowca – Placu Wyzwolenia. W niniejszym artykule przytoczona zostanie historia jednego z głównych punktów – Kościoła św. Anny.

Już w 1902 roku, mieszkańcy Janowa postanowili wystąpić z inicjatywą budowy kościoła, w celu oddzielenia się od parafii w Mysłowicach. Początkowo, świątynia miała zostać zbudowana na terenie wsi Janów, plan ten jednak porzucono ze względu na ryzyko szkód górniczych w obrębie wyznaczonej parceli a i budowa dwóch nowych kolonii górniczych w sąsiedztwie wpłynęła na decyzję o zmianę lokalizacji. Nowe miejsce – teren kolonii robotniczej Nikiszowiec, zostało wybrane w 1908 roku a sporządzenie planów i kosztorysów przedsięwzięcia powierzono architektom osiedla – Emilowi i Georgowi Zillmannom. 6 maja 1914 roku rozpoczęto budowę, którą przerwano już po miesiącu ze względu na wybuch I wojny światowej. Ostatecznie, budowa z wszystkimi przerwami trwała 13 lat i zakończyła się w 1927 roku.

Świątynia zgodnie z założeniami, początkowo służyła parafii obejmującej Janów, Nikiszowiec oraz Giszowiec, stąd nadzwyczajny rozmiar budowli – 2 500m2 powierzchni ( długość 69,5 m, szerokość nawy poprzecznej 40m, wysokość wieży – 55m) w której wnętrzu pomieścić się może nawet 6000 osób. 

Wnętrze kościoła nadal zawiera większość elementów pierwotnego wystroju, w śród obiektów szczególnie zwracających uwagę można wymienić: 

  • ołtarz główny z figurą św. Anny, amboną i chrzcielnicą autorstwa Georga Schreinera
  • 56 witraży, projektu przez Georga Schneidera z Ratyzbony
  • 75-głosowe organy wykonane przez firmę Rieger z Karniowa
  • okazały, 4,5 metrowy żyrandol wykonany przez firmę AEG wg. projektu Zillmanów

Piśmiennictwo:

    Joanna Tofilska: Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2007, s. 66. ISBN 978-83-87727-68-0.

Joanna Tofilska: Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2007, s. 15. ISBN 978-83-87727-68-0.

Rozbark – Nikiszowiec, na wspólnym szlaku. Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, 2019, s. 33. ISBN 9788394651405

Back to Top