4
maj

KWK "Wieczorek" - jeden z symboli dzielnicy

Po zimowej przerwie wracamy, aby dokończyć naszą turystyczną trasę. Wychodząc poza charakterystyczną zabudowę Nikiszowca i oddalając się nieco od centrum, dochodzimy do jednego z symboli dzielnicy - kopalni "Wieczorek".

Najstarsze wzmianki o wydobywaniu węgla w granicach obecnego pola górniczego kopalni „Wieczorek” pochodzą z 1788 roku, kiedy to ówczesny dziedzic ordynacji mysłowickiej, Feliks Mieroszewski, założył na terenach dóbr mysłowickich (dzisiejsze osiedle Giszowiec) pierwszą w tym rejonie kopalnię „Bergtal”.

W obecnym kształcie kopalnia funkcjonuje od 1883 roku, kiedy to połączono w jeden zakład produkcyjny aż 11 mniejszych kopalń. Oficjalnie nazywała się „Skonsolidowaną Kopalnią Giesche”. Właścicielem była spółka górnicza „Spadkobiercy Jerzego von Giesche” i to właśnie nazwisko założyciela koncernu nadano kopalni.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" wielokrotnie zmieniała nazwę, z pierwotnej „Giesche” na „Janów” w 1945 r. Ostatecznie aż po dzień dzisiejszy nazywa się „Wieczorek” - Józef Wieczorek był powstańcem śląskim, pracownikiem tej kopalni, współzałożycielem i przywódcą Komunistycznej Partii Górnego Śląska, a także jedynym komunistycznym posłem wybranym do Sejmu Śląskiego.

W kopalni „Wieczorek” zatrudnionych było wielu malarzy – twórców i mistrzów ekscentrycznej „Grupy Janowskiej”: Teofil Ociepka, Ewald Gawlik, Erwin Sówka, Paweł Wróbel. Ich prymitywistyczne obrazy zdobiły swego czasu m.in. kopalnianą cechownię, a obecnie podziwiać je można na wystawie stałej w Oddziale Muzeum Historii Katowic - Dziale Etnologii Miasta w Katowicach-Nikiszowcu.

W kopalni prowadzono wydobycie do 31 marca 2018 roku, wraz z przekazaniem infrastruktury zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Rozpoczęta wówczas likwidacja kopalni spowodowana jest wyczerpywaniem złóż węgla kamiennego.

Niedawno podjęto decyzję, że w miejscu kopalni powstanie HUB Gamingowo-Technologiczny. Co ważne, zachowane zostaną wszystkie budynki kompleksu.

Źródła:
https://www.giszowiec.info/pl/?co=wieczorek
https://www.zabytkitechniki.pl/culturalheritage/15922/kopalnia-wegla-kamiennego-wieczorek

fot. Maciej Dorosiński

Back to Top