22
sie

Miejsce Pamięci - uzupełnienia

Otwarty charakter Miejsca Pamięci , o którym pisaliśmy z chwilą odsłonięcia tego wyjątkowego
uhonorowania poległych górników, potwierdzono już kilkakrotnie.
Za sprawą rodzin ofiar wypadków uzupełniono zapisy w roku 2012 - 2013, montowano też nowe
tabliczki w następstwie tragicznych wydarzeń w ostatnich latach. Tak było i obecnie. Mamy nadzieję,
że było to ostatnie tragiczne wydarzenie.

W roku jubileuszu 110 lecia Nikiszowca i równocześnie likwidacji kopalni Wieczorek powróciliśmy
do wydarzeń z 1942 roku - wypadku zbiorowego z 14 listopada, w którym zginęło 22 górników w tym
12 pracowników miejscowych oraz 6 jeńców.
Nasze poszukiwania dotyczyły 10 poległych. W efekcie ustalono tożsamość 4 górników
pochodzących z teren dzisiejszych Mysłowic. Nie natrafiono jednak na jakiekolwiek dane dotyczące
jeńców, stad dedykowane im tabliczki mają zapis : 14.11. 1942 – JENIEC.

W czerwcu br. zamontowano kolejne 11. nowych granitowych tabliczek , tym samym ich liczba
wzrosła do 371.
Do poszukiwań skłonił nas wnuk ofiary wypadku z 14. 11. 1942, kiedy pisząc o dziadku, zwrócił
uwagę na dużą liczbę ofiar, o czym dowiedział się od Mamy.
W tym miejscu pragniemy podziękować serdecznie Panu M. B. z Opola za inspirację i cenne
wskazówki

Elżbieta Zacher

Back to Top