22
sty

Najpiękniejsze Okna Nikiszowca

Najpiękniejsze Okna Nikiszowca

Stowarzyszenie „Razem dla Nikiszowca” chcąc zachęcić mieszkańców do dbałości o zieleń w osiedlu ogłasza od 2010 roku konkurs na „Najpiękniejsze Okno Nikiszowca”. Oceniamy ukwiecone okna, balkony a także okna piwniczne czyli przydomowe miniogródki od strony ulic. W każdym roku przyznajemy  tylko jedną nagrodę  a jest nią okolicznościowa srebrna  moneta o nominale 80 balkanów.

Laureatami dotychczasowych edycji byli w kolejnych latach lokatorzy z ul. Rymarskiej, Placu Wyzwolenia, ul. Czechowa, ul. Ficka. Za Najpiękniejsze Okno Nikiszowca 2014 uznano ciąg okien nad podcieniami przy Placu Wyzwolenia.
Laureatom  gratulujemy, a  wszystkim dbającym o urodę osiedla serdecznie dziękujmy.

 

Elżbieta Zacher


20141009_140337

Plac Wyzwolenia 2014
   
20131026_143510

ul. Rymarska 2010
                                             

20131026_141910
 
ul. Czechowa 2012

20131026_133904

Plac Wyzwolenia 2011

20131026_142431

ul. Ficka 2013

Back to Top