5
Lut

Walne zebranie

Zapraszamy serdecznie na IV Walne Zebranie naszego stowarzyszenia, które odbędzie się tym razem w czwartek 19 lutego w naszej siedzibie.

Katowice 05.02.2015

Zawiadomienie

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Razem dla Nikiszowca, rozdz. IV pkt 29,
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków - Zwyczajne
na 19 lutego br. o godz. 17 w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Anny
w Katowicach Nikiszowcu, pl. Wyzwolenia 21 sala 6

Porządek obrad
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w latach 2013 -2014
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3. Przyjecie członka honorowego.
4. Zatwierdzenie Plan pracy na lata 2013-2014
5. Uwagi i wnioski Członków.

Drugi termin Zebrania ustala się na 19 lutego br. o godz. 17.30 w miejscu jak wyżej.

W imieniu Zarządu

Elżbieta Zacher
Prezes

Barbara Kincer – Górnicka
Sekretarz

Back to Top