16
gru

Wracamy do historii - odsłonięcie pomnika dedykowanego mieszkańcom dawnej gminy Janów, poległym na wszystkich frontach Wielkiej Wojny.

Kończący się powoli rocznicowy 2014 rok przypomina nam o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w naszej dzielnicy - odsłonięcie pomnika dedykowanego mieszkańcom dawnej gminy Janów, którzy polegli na wszystkich frontach Wielkiej Wojny.
Uroczystość odbyła się 1 listopada br. o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym w Katowicach Janowie.

Przypadająca w tym roku 100. rocznica wybuchu Wielkiej Wojny, kazała nam powrócić do odnalezionego niedawno spisu mieszkańców gminy Janów poległych podczas I wojny światowej i przywrócić pamięć zbiorową członków naszej społeczności, tragicznie wyrwanych ze swojego środowiska nie tylko za życia lecz również po śmierci. Z tułaczki wojennej nie powróciło do Janowa, Giszowca i Nikiszowca ponad 270 osób. Ich groby, często bezimienne , rozsiane są po całej Europie. Zawirowania historyczne sprawiły, że w rodzinnej miejscowości, tak liczne ofiary straszliwego kataklizmu, jakim była I wojna światowa, nie doczekały nawet skromnego upamiętnienia.

Pomnik w Janowie powstał z inicjatywy i środków stowarzyszenia Razem dla Nikiszowca przy pomocy finansowej Miasta Katowice i jest pierwszym w Katowicach przypomnieniem ofiar wydarzeń z lat 1914-1918.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

Back to Top