19
wrz

Lista mieszkańców dawnej gminy Janów poległych podczas I wojny światowej

20 września zapraszamy do Muzeum Historii Katowic -Działu Etnologii Miasta,  gdzie o godz. 12.00, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbędzie się spotkanie z naszą koleżanką Joanną Tofilską, autorką wystawy Pocztówki z Wielkiej Wojny. Obok omówienia ekspozycji zostaną pokazane niepublikowana dotąd pocztówki ze zbiorów mieszkańca Janowa pana Antoniego Przybyły.

Wystawa stała się pretekstem dla Stowarzyszenie Razem dla Nikiszowca  by zaprezentować  po raz pierwszy  listę mieszkańców dawnej gminy Janów  poległych w I wojnie światowej. Dokument pochodzi z niedawno odnalezionej niemieckiej kroniki gminy Janów opracowanej w 1944 r. Udostępniamy ją w setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny, aby upamiętnić członków lokalnej społeczności, którzy zginęli na wszystkich frontach i spoczywają w różnych, najczęściej odległych od rodzinnej miejscowości, zakątkach Europy.

Przedstawiana lista  zawiera nazwiska i imiona poległych, zawód jaki wykonywali w cywilu, stopień wojskowy oraz miejsce w którym nastąpiła śmierć.  Tłumaczenie  ograniczono do zawodów i stopni wojskowych. Nazwiska i imiona oraz nazwy miejscowości z terenu dawnej Rosji pozostawiono w pisowni niemieckiej obawiając się pomyłek związanych z transkrypcją.   Bardzo wiele nazwisk brzmi znajomo , stąd zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy wśród przedstawionych nazwisk odnajdą  swoich bliskich o weryfikację bądź uzupełnienie zawartych tam danych.

Uwagi proszę kierować  pod adres:

Stowarzyszenie Razem dla Nikiszowca; Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice
e- mail: stowarzyszenie@razemdlanikiszowca.eu

Elżbieta Zacher

 

Listę zamieszczamy z zakładce: Wielka Wojna 1914-1918

Back to Top